Användarvillkor

Användarvillkor & Cookies

Vi uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen www.riktigcider.se. Information som tillhandahålls av Riktig Cider på webbplats får endast användas för informationssyfte. Genom användning accepterar du de användarvillkor som anges nedan.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa användarvillkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa användarvillkor är förbehållna oss.

Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa användarvillkor får varumärken på webbplats endast användas efter skriftligt godkännande från oss. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa användarvillkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Cookies

Webbplatsen www.riktigcider.se använder cookies. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även via webbläsaren radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor finns mer information om hur du går tillväga.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Man har också rätt att få möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie (på svenska ”kaka”) är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Det finns även en liknande teknik som heter ”lokalt utrymme” (”local storage”) som också sparar information på din dator. Informationen som dessa tekniker ger är anonym och innehåller varken namn, mejladress eller några andra personliga uppgifter. Informationen används för att ge dig en bättre användarupplevelse på www.riktigcider.se.

På www.riktigcider.se kan både cookies och lokalt utrymme användas. De används för att webbplatsen ska kunna hålla ordning på olika val du gör på hemsidan.

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies eller lokal utrymme-information i din webbläsare. Det innebär dock att du inte får tillgång till alla funktioner.

För att undvika användning av cookies och/eller lokal utrymme stänger du av dessa funktioner i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive webbsideleverantörs webbplats för instruktioner om hur man stänger av detta i den webbläsare du använder.

Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats och program är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa användarvillkor som är gällande för dig när du använder webbplats.

Restriktioner

Du får ladda ner information från vår webbplats, program eller tjänst för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet utan vårt skriftliga medgivande.

Upphörande av access och användarvillkor

Riktig Cider kan efter eget gottfinnande stänga av din tillgång till hela eller delar av webbplats oavsett anledning.

Personuppgifter och sekretesspolicy

På vår webbplats kan du behöva uppge personuppgifter. Genom att du skickar oss personuppgifter accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter digitalt. Riktig Cider kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande.

Lagval och tvistelösning

Dessa allmänna användarvillkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade användarvillkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga användarvillkoren mellan dig och oss.